Machinereiniger voor watergedragen producten

Deze machinereiniger is sterk geconcentreerd en is geschikt als reiniger voor transportbanden, spuitautomaten, walsen en overige werktuigen, die verontreinigd zijn met watergedragen lakken of beitsen.

Afhankelijk van het laksysteem in de verhouding 3:1 (water : reiniger) of 4:1 met water verdunnen.

Algemene aanwijzingen / reiniging:
· Alleen corrosievaste werktuigen gebruiken.
· Te verwerken bij 15-30°C.
· Goed schudden voor gebruik.
· Enkel voor beroepsmatig en industrieel gebruik!
· Verpakking afgesloten bewaren.
· Verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren.
· Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
· Instructies op het veiligheidsblad volgen!


Verpakking: 5 l, 19 l